Zespół

mgr Ewa Kotyńska – dyrektor, organ prowadzący

mgr Barbara Tofiluk – wicedyrektor

NASI NAUCZYCIELE                                                                           

Na pierwszym miejscu stawiają dziecko rozwijając jego zainteresowania i talenty oraz wyzwalając samodzielność. Posiadają niewyczerpane źródło energii i zapału, z entuzjazmem wdrażają nowe programy. Nieustannie dążą do perfekcji ciągle podnosząc swoje kwalifikacje.

Doświadczenie i wykształcenie:

Panie posiadają ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej oraz staż pracy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. Są nauczycielami  kontraktowymi lub w trakcie awansu zawodowego. Ukończyły liczne kursy i szkolenia w zakresie realizowanych działań, w tym z metodyki pracy jak też pomocy specjalistycznej. Dodatkowo organizowały dla przedszkolaków, rodziców i dziadków wiele imprez i działań, które pokazywały ich wszechstronność. Ponadto biegle władają językami obcymi, są zaangażowane w pracę społeczną na rzecz małych mieszkańców naszego regionu. Mają wiele talentów m.in. plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze, poetyckie, matematyczne, sportowe. Lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i organizować zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz akceptują je, takimi jakie są.

Nasi nauczyciele obdarzeni są poczuciem humoru i gwarantują nauczanie oraz wychowanie na najwyższym poziomie.

Pani mgr Kalina Sielachowska -nauczyciel  w gr. Biedronki

Energiczna dusza i już od śniadania wszystkich rozrusza. Pani Kalina od rana śpiewa, maluje, rysuje – dobry humorek przez cały dzień gwarantuje. Dobre zachowanie widzi i nagradza, bo Biedronki to jej najlepsza “klasa”.

 

Pani mgr Justyna Toczydłowska- Zbrzeźniak – nauczyciel w gr. Pszczółki

Pani Justyna grupę najstarszą prowadzi z każdym problemem sobie poradzi. Uczy liczyć i główkować aby nigdy nie próżnować, a gdy farby wyciąga – już każdy przedszkolak wie, że praca plastyczna nadciąga. Malowanie, wycinanie to tej Pani ulubione zadanie. W domu wychowuje swoje małe smyki więc z dziećmi odbyte ma praktyki. Uśmiech i zabawa to jej znak, dni z Panią Justyną mijają nam tak.

 

Pani mgr Urszula Świerzbińska – nauczyciel  w Przedszkolu gr. Biedronki

Pani Ula każdego dnia do sali woła wszystkich Was. Uśmiecha się od ucha do ucha, żeby rozweselić każdego zucha. Kredki wyciąga, konstrukcje buduje, różne ćwiczenia dzieciom demonstruje. Śpiewa, tańczy, opowiada, o zdrowy rozwój dziecka dba od samego rana.”

Pani Dorota Litwinowicz – pomoc nauczyciela

Pani Dorotka od samego rana, wita wszystkie dzieci energiczna, roześmiana. Śniadanko przygotuje, na spacerek z dziećmi wyjdzie, do snu utuli szczerze, te nawet najmniej śpiące dziecię. 

 

Pani Paulina Pryzowicz – pomoc nauczyciela

Jestem studentką studiów dziennych magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Bardzo lubię pracę z dziećmi i swoją przyszłość widzę w zawodzie nauczyciela. Praca z dziećmi pod nadzorem doświadczonych nauczycieli, to dla mnie cenne doświadczenie praktyczne umożliwiające wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach.